PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai20:30:49 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai20:26:27 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai20:26:26 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
4Khách vãng lai20:19:36 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
5Khách vãng lai20:03:31 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00830
6Khách vãng lai19:48:42 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
7Khách vãng lai19:47:27 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
8Khách vãng lai19:40:58 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai19:38:25 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
10Khách vãng lai19:13:09 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
11Khách vãng lai18:56:19 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00827
12Khách vãng lai18:51:30 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=347
13Khách vãng lai18:28:06 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00828
14Khách vãng lai18:03:35 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=350
15Khách vãng lai17:09:44 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
16Khách vãng lai16:27:53 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6358
17Khách vãng lai16:13:22 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=318
18Nguyễn Thị Thảnh16:03:43 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
19Khách vãng lai15:57:38 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01818
20Nguyễn Thị Thảnh15:36:30 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_kiem_dien.aspx
21Nguyễn Thị Thảnh15:36:29 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_kiem_dien.aspx
22Nguyễn Thị Thảnh15:35:37 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/Form_xem_kiem_dien.aspx
23Nguyễn Thị Thảnh15:34:36 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
24Khách vãng lai15:32:29 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai15:32:27 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
26Khách vãng lai15:31:52 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=350
27Khách vãng lai15:31:03 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=355
28Khách vãng lai15:29:38 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
29Khách vãng lai15:29:03 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
30Khách vãng lai15:23:52 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
31Khách vãng lai15:23:40 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
32Khách vãng lai15:21:55 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai15:19:41 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6173
34Khách vãng lai14:40:03 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai13:49:05 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
36Khách vãng lai13:41:51 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01830
37Khách vãng lai13:11:59 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
38Khách vãng lai13:06:23 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
39Khách vãng lai13:06:22 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
40Khách vãng lai13:06:20 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
41Khách vãng lai13:06:17 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
42Khách vãng lai13:06:14 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
43Khách vãng lai13:06:05 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
44Khách vãng lai13:05:58 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
45Khách vãng lai13:05:57 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
46Khách vãng lai13:05:57 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
47Khách vãng lai13:05:56 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai13:05:55 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
49Khách vãng lai13:05:43 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
50Khách vãng lai13:05:42 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
51Khách vãng lai13:05:41 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/video.aspx
52Khách vãng lai13:05:28 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
53Khách vãng lai13:05:26 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
54Khách vãng lai13:05:25 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10357
55Khách vãng lai13:05:23 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
56Khách vãng lai13:05:22 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login.aspx
57Khách vãng lai13:05:20 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
58Khách vãng lai13:05:17 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai13:05:15 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
60Khách vãng lai12:07:10 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=347
61Khách vãng lai11:58:29 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
62Khách vãng lai10:59:43 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
63Khách vãng lai09:12:48 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
64Khách vãng lai08:54:56 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
65Khách vãng lai08:14:10 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
66Khách vãng lai08:08:17 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
67Khách vãng lai07:40:20 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=35228
68Nguyễn Thị Hạnh07:19:40 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/Form_xem_suc_khoe.aspx
69Nguyễn Thị Hạnh07:18:21 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/Form_xem_suc_khoe.aspx
70Nguyễn Thị Hạnh07:16:32 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
71Nguyễn Thị Hạnh07:16:21 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
72Nguyễn Thị Hạnh07:16:20 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
73Nguyễn Thị Hạnh07:15:31 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
74Khách vãng lai07:14:31 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
75Khách vãng lai07:14:19 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
76Khách vãng lai07:08:54 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00832
77Khách vãng lai07:05:00 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=318
78Khách vãng lai06:59:09 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6359
79Khách vãng lai06:10:43 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=35233
80Khách vãng lai05:38:09 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
81Khách vãng lai05:31:19 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=35236
82Khách vãng lai04:25:30 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=35231
83Khách vãng lai04:23:42 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01831
84Khách vãng lai04:13:59 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
85Khách vãng lai04:07:32 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
86Khách vãng lai03:17:00 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
87Khách vãng lai03:02:06 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=35229
88Khách vãng lai01:49:13 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
89Khách vãng lai01:32:23 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
90Khách vãng lai01:32:15 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
91Khách vãng lai00:56:29 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=35234
17 11 2018