PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai02:41:11 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai02:34:02 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
3Khách vãng lai02:30:15 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai02:09:51 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
5Khách vãng lai01:59:35 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
6Khách vãng lai01:58:23 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
7Khách vãng lai01:52:01 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
8Khách vãng lai01:48:08 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
9Khách vãng lai00:09:05 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
18 1 2019