PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00827 TKBG Toán 1 tập 2NGUYỄN TUẤNSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00832 Hỏi đáp về đánh giá học sinh tiểu họcHOÀNG MAI LÊSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00831 Hỏi đáp về đánh giá học sinh tiểu họcHOÀNG MAI LÊSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00830 Hỏi đáp về đánh giá học sinh tiểu họcHOÀNG MAI LÊSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00829 Hướng dẫn & rèn luyện nếp sống văn minh...MAI PHƯƠNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00828 Hướng dẫn dạy học môn Đạo đức...THANH HUYỀNSách nghiệp vụ Trong kho
STKC-01819 Hỏi đáp về kiến thức lịch sử Việt NamNGUYỄN VĂN KHÁNHSách tham khảo Trong kho
STKC-01818 Kĩ thuật đánh giá xếp loại cấp tiểu họcTHANH HUYỀNSách tham khảo Trong kho
STKC-01835 Hoàng Sa Trường Sa là máu thịt Việt NamNHIỀU TÁC GIẢSách tham khảo Trong kho
STKC-01834 Hoàng Sa Trường Sa là máu thịt Việt NamNHIỀU TÁC GIẢSách tham khảo Trong kho
STKC-01833 Hoàng Sa Trường Sa là máu thịt Việt NamNHIỀU TÁC GIẢSách tham khảo Trong kho
STKC-01832 Hoàng Sa Trường Sa là máu thịt Việt NamNHIỀU TÁC GIẢSách tham khảo Trong kho
STKC-01831 Hoàng Sa Trường Sa là máu thịt Việt NamNHIỀU TÁC GIẢSách tham khảo Trong kho
STKC-01830 Cùng em tìm hiểu Hoàng Sa Trường SaTRẦN HỮU TRUNGSách tham khảo Trong kho
STKC-01829 Cùng em tìm hiểu Hoàng Sa Trường SaTRẦN HỮU TRUNGSách tham khảo Trong kho
12345678910...